Waarom een uitzendkracht?

De inzet van een uitzendkracht is bij uitstek geschikt om onverwachte uitval van personeel of drukke perioden binnen uw bedrijf op te vangen. Dit kan o.a. ontstaan door seizoensgebonden piekmomenten, ziekte en/of zwangerschapsverlof. Een andere reden om met een uitzendkracht te werken, kan zijn dat u eerst ervaring met iemand op wilt doen voordat u hem of haar zelf een contract aanbiedt. Doordat Infunctie de NBBU CAO volgt, hebben wij de mogelijkheid om uw medewerkers tot 5.5 jaren flexibel tewerk te stellen. Zou u dezelfde medewerker zelf in dienst nemen dan bent u verplicht deze na maximaal 3 jaren een vast dienstverband aan te bieden. Werken met een uitzendkracht via Infunctie scheelt dus 2.5 jaren flexibiliteit!

Een uitzendkracht, hoe werkt het?

 
U heeft behoefte aan versterking

Samen stellen wij het profiel op van de juiste kandidaat

Wij gaan op zoek naar de juiste kandidaat

Middels uitzetten vacature en raadpleging eigen medewerkersbestand

We stellen de gevonden kandidaat/kandidaten aan u voor

Beloning en uurtarief worden vastgesteld op basis van door u gevolgde CAO

Is er een match?

 

Wij stellen de plaatsingsovereenkomst op

Door u te ondertekenen.

U geeft periodiek de gewerkte uren door

Wekelijks, 4 – wekelijks of maandelijks.

Uw medewerker ontvangt zijn/haar salaris

Loonspecificatie volgt per email.

U ontvangt een (inkoop)factuur

Uren worden per medewerker en periode gespecificeerd.

Ziekte, feestdagen en vakantiedagen?

Deze betalen wij door. U ontvangt hiervoor geen factuur.

Cao wijzigingen?

Deze worden door ons gemonitord en doorgevoerd.

Dé voordelen van een uitzendkracht

 
Flexibiliteit
  • U bent in staat om snel te reageren op plotselinge drukte.
  • U zit niet vast aan lange arbeidscontracten.
  • U betaalt enkel voor gewerkte uren.
Kostenbesparing
  • U besteedt geen tijd en geld aan werving van uw medewerkers.
  • U heeft geen kosten bij het wegvallen van werk, verzuim of doorbetaling van feestdagen.
  • Wij zijn verantwoordelijk voor doorbetaling bij ziekte en re-integratie.
Gemak
  • U voert geen tijdrovende personeelsadministratie.
  • U krijgt slechts periodiek een inkoopfactuur voor de gewerkte uren.
  • U hoeft geen werkgeversafdrachten te doen.

Wat kost een uitzendkracht?

 
Het uurtarief dat u betaalt voor een uitzendkracht is sterk afhankelijk van de door u gevolgde CAO, de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden en het hiermee gewenste niveau van de uitzendkracht.

De combinatie van deze variabelen maken een passende beloning voor de uitzendkracht. Wenst u een ervaren medewerker op HBO niveau, dan zult u begrijpen dat u hiervoor meer betaalt dan voor een relatief ongeschoolde functie.

U betaalt altijd 1 all-in uurtarief, deze is o.a. opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Bruto uurloon

Werkgeverslasten

Doorbetaling vakantie-/ATV dagen, feestdagen, kort verzuim

De opbouw voor 8% vakantiegeld

Afdracht pensioenfonds

Opvang ziektewet / Wet Poortwachter

Administratiekosten en juridisch advies

Wilt u meer informatie of bent u op zoek naar een uitzendkracht? Neem dan gerust contact met ons op, we gaan graag voor u aan de slag!

Hebben we u nog niet kunnen overtuigen?

We komen graag eens bij u langs om de voordelen toe te lichten. Dit uiteraard geheel vrijblijvend.