Medewerkers met kinderen functioneren goed

Medewerkers met kinderen functioneren goed

Een groot deel van de Nederlandse ouders is op de werkvloer in aanraking gekomen met stereotypen over het ouderschap. Het grootste vooroordeel is dat ouders vaker vrij moeten nemen en dat ze minder tijd hebben om te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van vacaturesite Indeed. Verder is gebleken dat een kwart van de vrouwen verwacht dat haar leidinggevende het ouderschap als nadeel ziet. Bij mannen ligt dat percentage op 16 procent.

“Hoewel het combineren van ouderschap met werk al decennia normaal is in Nederland, blijven vooroordelen hardnekkig. In de praktijk blijkt echter dat medewerkers met kinderen juist heel efficiënt zijn en creatief zijn in het vinden van oplossingen als hun ouderschap en werk met elkaar in conflict dreigen te komen”, zegt Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. “Daarbij kan de werkgever ondersteuning bieden om werk en privé goed met elkaar te kunnen combineren.”

Geen nadeel op prestaties

Als het om het functioneren gaat van medewerkers met kinderen, zijn de respondenten wat positiever. Ruim 60 procent geeft aan dat het functioneren niet is veranderd nadat hij of zij een kind heeft gekregen. Bijna een kwart zegt zelfs beter te zijn gaan presteren, tegenover 11 procent die het naar eigen zeggen slechter doet op de werkvloer. “De perceptie van medewerkers met kinderen is dat hun ouderschap zeker geen nadeel heeft op hun prestaties”, zegt Poos. “Ze denken dat hun collega’s er minder positief over denken. Dat komt natuurlijk ook door de vooroordelen over het ouderschap, waar werkende ouders nog steeds tegenaan lopen.”

Werkgever kan positief bijdragen aan ouderschap

Werkgevers kunnen veel doen om de combinatie werk en ouderschap te vergemakkelijken. Flexibiliteit is hierbij het toverwoord. De vrijheid om de ene dag wat langer te werken en de andere wat korter, thuis kunnen werken en meer (betaald) ouderschapsverlof worden hierbij genoemd door de respondenten. Opvallend is dat bijna vier op de tien ouders aangeeft dat hij of zij na de geboorte van het kind er eigenlijk nog niet klaar voor was om weer aan de slag te gaan. Poos: “In dit kader is het goed dat werknemers vanaf 1 juli volgend jaar recht hebben op extra geboorteverlof.”

Verschil tussen man en vrouw

Het percentage mannen dat verwacht dat zijn leidinggevende het ouderschap als nadeel ziet, ligt met 16 procent fors lager. “Vrouwen zijn ook op andere punten negatiever dan mannen over de uitwerking van het ouderschap op hun werk”, aldus Sander Poos. “Van de vrouwen verwacht 15 procent dat hun baas de aankondiging van een kind slecht nieuws vindt. Bij mannen ligt dat percentage op 4 procent. Mogelijk is dit te verklaren doordat vrouwen na de komst van een kind nog steeds iets minder gaan werken dan mannen.”

Bron: https://bit.ly/2HEZrbN